چاپ خبر
نورا چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
دبستان : کلاس " گنجل "
زنگ گنجل(جنگل گنج) 
با دو تجربه موفق "چالش های گولا" و "پوسترهای مفهومی" در جهت تقویت مهارت تجزیه و تحلیل، حل مسئله و افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان ابتدایی.
اجرای طرح هایی از جمله "چالشهای گولا" و "پوسترهای مفهومی" در زنگ گنجل دبستان نورا.

دانش آموزان ابتدایی از منظر قرآن در دوره دوم رشد قرار دارند، دوره ای که در آن باید قوه اختیار فعال شده و قادر به تصمیم گیری های آگاهانه شوند. از طرفی در شرایطی که رسانه ها، جهان پیرامون ما را احاطه کرده اند و چالش های جدیدی برای مخاطبان به وجود آورده اند، نیازمند افزایش مهارت هایی در دانش آموزان هستیم، از جمله قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل و مهارتهای حل مسئله، و سواد رسانه ای، به طوری که منجر به اخذ تصمیم ها و انتخابهای درست در زندگیشان شود.

در دو سال گذشته  با اجرای طرح هایی از جمله "چالشهای گولا" و "پوسترهای مفهومی" در زنگ گنجل (جنگل گنج) دبستان نورا، اهدافمان در رسیدن به مهارتهای فوق را دنبال کردیم.

در طرح گولا توانستیم به دانش آموزان کمک کنیم با بررسی راه های مختلف برای هر چالش، و گذراندن راه حلها از فیلترهای عملی و قانونی و اخلاقی، بهترین راه حل را انتخاب کرده و قدرت تجزیه و تحلیل و حل مسئله خود را ارتقا دهند.

با اجرای طرح پوسترهای مفهومی نیز توانستیم با درگیر کردن ذهن دانش آموزان برای پیدا کردن مفاهیم ضمنی و عمیق پوسترهایی که درباره رسانه ها و اثراتشان انتخاب می شدند، به افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان کمک کرده و در نهایت برای اجرای بهتر این طرح ها در آینده، پیشنهاداتی مطرح نمودیم.

انتهای پیام/.