Top
پیش دبستان
 
 

پیش دبستانی نورا با استفاده از روش‌های نوین و کارآمد در حوزه آموزش‌های پیش از دبستان و توجه به همه ابعاد تربیت نو آموزان رابرای ورود به دبستان آماده می کند. همچنین شایان ذکر است این واحد آموزشی با انجام  فعّالیت‌های آموزشی، مهارتی، هنری وورزشی ، فضایی آموزشی در عین حال شاد و با نشاط را برای نوآموزان ایجاد می کند .

 

خلاصه ای از فعالیت های پیش دبستانی نورا : 

گزارش تصویری